top of page

רשימת ה״תקווה״

רשימת ״התקווה״ מורכבת ממנהיגים ופעילים ממגוון רחב של ארגונים אשר מייצג את הקשת הרחבה של הקהילה הליברלית-פרוגרסיבית יהודית בארה״ב- ארגון אלף, עמינו, שלום-עכשיו אמריקה, הבונים-דרור צפון אמריקה, השומר הצעיר, ג׳יי-סטריט, Jewish Labor Committee, National Council of Jewish Women, הקרן החדשה לישראל, Partners for Progressive Israel, Truah.

בנוסף, ברשימה רבנים, פעילים פוליטיים וחברתיים, אנשי אקדמיה אמנים ועוד.

נשים מהוות מעל חמישים אחוז מהרשימה, וצעירים מתחת לגיל 35 מהווים כשליש ממנה.

Alllogosnovember.jpg
bottom of page