top of page

הקונגרס הציוני הוא הפורום היהודי הבינלאומי החשוב ביותר והוא כולל נציגים מכלל הקהילות היהודיות ברחבי העולם. 

בקונגרס כ-500 צירים, מתוכם שתי המשלחות הגדולות הן מישראל (190 צירים) וארה״ב (145). הרכבה של המשלחת הישראלית נקבע על פי תוצאות הבחירות בישראל, בעוד שהרכב המשלחת האמריקאית נקבע בבחירות המתקיימות בקרב הקהילה היהודית המקומית.

לנו, כישראלים וישראליות החיים בארצות הברית ואינם מצביעים בבחירות הכלליות בישראל יכול להיות תפקיד חשוב ומכריע בעיצוב אופייה של המשלחת האמריקאית לקונגרס.

באופן מסורתי, עמדות ליברליות ופרוגרסיביות בקונגרס הוצגו ע״י נציגי מפלגות העבודה ומר״צ. אבל, כתוצאה מתוצאותיהן של הבחירות האחרונות, ירד ייצוגן של מפלגות אלה באופן משמעותי. על כן - כיום חשוב מאי פעם להצביע בבחירות לקונגרס הציוני בארצות הברית וזאת על מנת לוודא שלערכים שלנו יהיו ייצוג והשפעה, ושהאג׳נדה אותה מקדם הקונגרס הציוני תהיה מאוזנת ותבטא את ערכי הפלורליזם והשיוויון בהם אנו מחזיקים. 

עכשיו זו ההזדמנות שלך להשפיע! אנו מבקשים ממך לחלוק עמוד זה עם החברים והחברות בקהילות שלכם/ן, עם בני/בנות המשפחה, חברים/חברות וישראלים/אמריקאים יהודים!
הצביעו עכשיו באתר הבחירות הרשמי,
או ראו הוראות הצבעה כאן.
זה הזמן להצביע לעתיד טוב יותר למדינת ישראל!
הקונגרס הציוני העולמי
ירושלים 2020
facebookcoverNOV11.png

מסר וידאו מח״כ תמר זנדברג

MAILING LIST

רשימת המועמדים

רשימת ״התקווה״ לישראל פרוגרסיבית גאה להיות נתמכת ע״י הארגונים:

Aleph, ״עמינו״, ״שלום עכשיו אמריקה״, ״הבונים דרור״, ״השומר הצעיר״, JStreet, Jewish Labor Committee, National Council of Jewish Women, ״הקרן החדשה לישראל״, Partners for Progressive Israel ו- T'ruah בנוסף לרבנים, פעילי ציבור הן בתחום הפוליטי והן בתחום איכות הסביבה, אקדמאים, אמנים וחברים נוספים אשר התאחדו על מנת לייצג אתכן ואתכם ואת חזוננו המשותף למדינת ישראל וקהילה יהודית עולמית פרוגרסיבית.

SPEAKERS
Alllogosnovember.jpg
SPONSERS
CONTACT
bottom of page