top of page

ב-21 בינואר תיפתח ההצבעה (אונליין) לקונגרס הציוני העולמי שיערך בירושלים ב-2020. 

הקונגרס הציוני הוא הפורום היהודי הבינלאומי החשוב ביותר והוא כולל נציגים מכלל הקהילות היהודיות ברחבי העולם. 

בקונגרס כ-500 צירים, מתוכם שתי המשלחות הגדולות הן מישראל (190 צירים) וארה״ב (145). הרכבה של המשלחת הישראלית נקבע על פי תוצאות הבחירות בישראל, בעוד שהרכב המשלחת האמריקאית נקבע בבחירות המתקיימות בקרב הקהילה היהודית המקומית.

לנו, כישראלים וישראליות החיים בארצות הברית ואינם מצביעים בבחירות הכלליות בישראל יכול להיות תפקיד חשוב ומכריע בעיצוב אופייה של המשלחת האמריקאית לקונגרס.

באופן מסורתי, עמדות ליברליות ופרוגרסיביות בקונגרס הוצגו ע״י נציגי מפלגות העבודה ומר״צ. אבל, כתוצאה מתוצאותיהן של הבחירות האחרונות, ירד ייצוגן של מפלגות אלה באופן משמעותי. על כן - כיום חשוב מאי פעם להצביע בבחירות לקונגרס הציוני בארצות הברית וזאת על מנת לוודא שלערכים שלנו יהיו ייצוג והשפעה, ושהאג׳נדה אותה מקדם הקונגרס הציוני תהיה מאוזנת ותבטא את ערכי הפלורליזם והשיוויון בהם אנו מחזיקים. 

עכשיו זו ההזדמנות שלך להשפיע! אנו מבקשים ממך לחלוק עמוד זה עם החברים והחברות בקהילות שלכם/ן, עם בני/בנות המשפחה, חברים/חברות וישראלים/אמריקאים יהודים!
 
ֿשלח/י לנו את שמכם/ן וכתובת הדואר האלקטרוני בטופס המצורף, ואנו נהיה עמכם/ן בקשר לכשההצבעה תתחיל!
facebookcoverNOV11.png

אני מעוניין לתמוך ברשימת ״התקווה״

Congrats! We'll keep you up to date & remind you when to vote.

MAILING LIST
SPEAKERS

אני תומך ברשימת ״התקווה״

רשימה לישראל פרוגרסיבית

SPONSERS
CONTACT
bottom of page