רשימת ה״תקווה״

Kenneth Bob
Karen Shapiro
Jeremy Ben-Ami
Leah Schwartz
Daniel Sokatch
Rabbi Jill Jacobs
Sheila Katz
Yonatan Shargian
Stuart Appelbaum
SooJi Min-Maranda
Letty Cottin Pogrebin
David Weiss
Ruth Messinger
Peter Beinart
Nancy K Kaufman
Abby Rapoport
Randi Weingarten
Jared Jackson
Libby Lenkinski
Amanda Weinberger
Dylan Williams
Rabbi Sharon Brous
Rabbi Amichai Lau-Lavie
Zach Shartiag
Nomi Colton-Max
David Dormont
Shaina Wasserman
Erin Beiner
Rabbi Rachel Kahn Troster
Dina Charnin
Rabbi Michael Latz
Naomi Tamura
Debra Katz
Samuel Norich
Gili Getz
Yael Dormont
Matthew Finkelstein
David Weinstein
Minna Elias
Harry Reis
Jill Zipin
Joel Winograd
Nicole Berner-Kadish

Paul Scham 

Rabbi Fred Dobb
Sharon Alpert
Jonathan Jacoby

Haftam Yizhak Heathwood
Adam Shaham
Nancy Bernstein
Shai Robkin
Rabbi David Ingber
Lia BenYishay
Arieh Lebowitz
Alex Katz
Rabbi Ayelet Cohen
Bekah Diamond-Bier
Rabbi Eric Solomon
Michael Young
Aviva Meyer
Jesse Miller
Brad Rothschild
Janee Graver
Alisa Belinkoff Katz
Deborah Secular
Yoshi Silverstein
Dr. Ayala Emmett
Phyllis Snyder
Abe Jellinek
Miki Golod
Itamar Wigoder
Shawn Landres
Molly Wernick
Steven Weinberg
Leonard Grob
Rikki Baker Keusch
Sheila Decter
Serena Oberstein
Brad Brooks-Rubin
Iliana Jaime
Hadar Harris
Rachel Bart
Mark Gold
Hannah Ellenson
Barbara Zabitz
Stephen Davis

Lilly Rivlin 

Yonathan Shapir

Rabbi Shira Stutman

Yudie Fishman
Adam Borisoff
Rachael Sevilla
Elisheva Goldberg
Maya Paz
Rabbi Roger Lerner
Tzivia Gross
Judith Gelman
Gil Kulick
Yael Kanarek
Brandon Matsnev
Eyal Yerushalmi
Dr. Jessica Brown
Allen Glicksman
Benjamin Markbreiter
Daniel Muroff
Johanna Berger
Rabbi Charles Arian
Talia Benamy
Marion Lipshutz
Harlan Baker
David Lutzker
Eve Johnson
Jonathan Mayo
Hadar Susskind
Jenna Weinberg
Marina Levy
Steven Masters
Rabbi Ephraim Pelcovits
Dalia Krusner
Ada Marcovitz
Sarah Pincus
Nehama Dormont
Nitzan Aviram
Andrew Goldblatt
Jenna Abrams
Joseph Gelula
Jennifer Spitzer Gorovitz
Judah Altman
Hiam Simon

רשימת ״התקווה״ מורכבת ממנהיגים ופעילים ממגוון רחב של ארגונים אשר מייצג את הקשת הרחבה של הקהילה הליברלית-פרוגרסיבית יהודית בארה״ב- ארגון אלף, עמינו, שלום-עכשיו אמריקה, הבונים-דרור צפון אמריקה, השומר הצעיר, ג׳יי-סטריט, Jewish Labor Committee, National Council of Jewish Women, הקרן החדשה לישראל, Partners for Progressive Israel, Truah.

בנוסף, ברשימה רבנים, פעילים פוליטיים וחברתיים, אנשי אקדמיה אמנים ועוד.

נשים מהוות מעל חמישים אחוז מהרשימה, וצעירים מתחת לגיל 35 מהווים כשליש ממנה.